Trasa naučné stezky Klokočín prochází blízkým okolím tvrze Klokočín, která leží v sousedství obce Myšenec (asi 2 km severozápadně) a asi 5 km severozápadně od Protivína v okrese Písek.

Stezka je zaměřena přírodovědně, zejména na dendrologii, ornitologii a botaniku. Většina zastavení se věnuje charakteristickým stromům jižních Čech, část zastavení je věnována vzácným nebo jinak zajímavým rostlinám. Na jednotlivých zastaveních jsou upozornění, že na tvrzi Klokočín mohou návštěvníci obdržet metodické listy s návodem k výrobě budek pro jednotlivé ptačí druhy.

Okružní stezka, která má výchozí zastavení v sousedství tvrze u odpočívadla, u něhož je možné zaparkovat, je asi 1,5 km dlouhá. Na její trase je umístěno 12 zastavení osazených informačními tabulemi a dvě odpočívadla s jednoduchým posezením.
V terénu je trasa stezky vyznačena dřevěnými červeně natřenými šipkami.

Zajímavosti na trase:
Klokočínský rybník - rybníkářství na Protivínsku a Vodňansku
Pod Dubem - duby a jejich význam pro zpevňování hrází, dub jako památný strom
Buk - významná dřevina mírného pásu, její rozšíření
Lípa - český národní strom, rozšíření, využití
Další zastavení jsou věnována topolu, smrku, borovici, javoru a dalším dřevinám.