Trasa naučné stezky vede komplexem školního lesního polesí Hůrky v sousedství obce Smrkovice (asi 3 km jižně od Písku) v prostoru mezi obcemi Smrkovice, Selibov, PutimHeřmaň.

Stezka je zaměřena na seznámení s péčí o les, s hospodařením v lese, s oborním chovem zvěře a s přírodovědnými a historickými zajímavostmi školního polesí a jeho blízkého okolí.

Přístup na stezku je ze Smrkovic po modré značce (asi 1 km). Její trasa je asi 6 km dlouhá. Je na ní umístěno 17 zastavení osazených informačními panely. U každého z nich je vybudováno posezení, na dvou místech jsou zhotoveny odpočívky s přístřešky.
Na trasu stezky, která je určena jak pěším, tak cyklistům, je možné se napojit po cyklostezkách číslo 1043 a 1044. Výchozím místem je zastavení "U Dubu", ke kterému je přístup po modré značce ze Smrkovic. V terénu vede trasa stezky částečně po značených turistických trasách (modrá, červená), část je vyznačena pouze zelenobílými ochranářskými "psaníčky".
Stezka je okružní a obchází téměř celé školní polesí. Díky síti lesních cest a mapám na každém zastavení si mohou návštěvníci vytvořit několik kratších okruhů.

Zajímavosti na trase:
Obora - oborní chov zvěře s možností vidět černou zvěř
Výhledová místa - výhledy do krajiny (Putim, jihočeské rybníky)
Péče o les - obnova lesa, ochrana lesa
Tajemná místa - energetické centrum Hůrek (silové pole s kladným působením)
Lesní rybník - voda, dárkyně života, les a voda, význam vodního režimu v lese
Historie školního polesí