Ves Mokrosuky leží v okrese Klatovy asi 7 km severozápadně od Sušice ve výšce 530 m.

Ves patřila od 14. století k panství hradu Velhartice, později též k Hrádku a Kolinci. V 16. století se Mokrosuky staly střediskem velkostatku, na kterém se postupně vystřídala řada majitelů. V 17. století se Mokrosuky staly součástí panství nedalekého Hrádku.

Významnou památkou v Mokrosukách je bývalá vodní tvrz. Ta byla v roce 1579 přeměněna Volfem Gothardem z Perglasu na dvoukřídlý renesanční zámek s arkádovým průčelím, jehož fasáda byla ozdobena sgrafity. Při pozdějších úpravách byla přistavěna i zámecká kaple, z níž se do dnešní doby dochoval pouze polokruhový výklenek mezi severní a jižní stranou.

Při toku Ostružné je východně od vsi sejpové pole po rýžování zlata.
V těsném sousedství vísky Kašovice (u železniční zastávky Mokrosuky) je zachována zřícenina tvrze.