Kolinec leží asi 10 km severozápadně od Sušice v okrese Klatovy ve výšce 543 m n.m.

Původně se obec snad jmenovala Malý Kolín a náležela české královně. Od počátku 15. do poloviny 16. století patřila pánům z Velhartic. Po nich se v jejím vlastnictví vystřídala řada majitelů.

Z památek je nejcennější raně gotický kostel svatého Jakuba Většího, postavený koncem 13. století na základech původního románského kostelíka z přelomu 12. a 13. století. Barokní kamenný most přes Kalný potok je z 18. století a je chráněn jako technická památka.
Na východním okraji Kolince se rozkládá židovský hřbitov ze 17. století.
V okolí obce jsou četné stopy po středověkém rýžování zlata.