Tvrz Kašovice stojí na západním okraji stejnojmenné vsi asi 6 km severozápadně od Sušice.

Tvrz je připomínána již v roce 1341 jako sídlo Sezemy z Kašovic. Po husitských válkách byla připojena k panství Velhartice, v 16. století přestala být obývána a je již uváděna jako pustá. Izolovaná poloha ji sice uchránila před obvyklou přestavbou na sýpku, ale nebyla udržována, takže se z ní postupně stala romantická zřícenina.

Tvrz představovala přechod od venkovské tvrze k zemanskému hrádku, a to nejen svým vybavením a vnitřní dispozicí, ale především svou polohou na vyvýšenině obtékané Ostružnou.
V přízemí bývala síň, která měla po stranách obytné místnosti, patro mělo hradní uspořádání.