Pozůstatky hradu Křikava leží asi 8 km severovýchodně od Blatné u vsi Černívsko na ostrohu nad Velkým Černívským rybníkem ve výšce asi 510 m nad mořem.

Je připomínán již v roce 1357. Tehdy patřil rytíři Hugovi z Dornštejna. Koncem 14. století přešel do majetku Přibka a Jindřicha z Křikavy. V roce 1402 hrad přepadli a poničili zbojníci. Krátce nato jej Jindřich z Křikavy opustil. Neobývaná stavba začala chátrat a pustnout. Koncem 15. století připadl již značně zpustlý hrad i se vsí Černívskem Taškovi z Drahenic a ten ho připojil ke statku v nedalekých Uzenicích.

Obdélný hrad je obehnán hlubokým příkopem. Uprostřed areálu jsou patrné pozůstatky čtverhranné obytné věže. Palác s komplikovanějším půdorysem stál u jedné z kratších stran hradního areálu. Ten chránil vedle hradeb ještě příkop.

Přístup k pozůstatkům hradu umožňuje trasa zelené značky ze Škvořetic (asi 15 km) nebo z Bělčic (asi 5 km). Pro motoristy je zřícenina přístupná po silnici z Blatné přes Myštice a Uzenice s odbočkou vlevo v Uzenicích do Černívska. Odtud vede ke zřícenině trasa žluté značky (asi 500 m).

Na svahu pod hradem je rozlehlé kamenné moře se zajímavými skalními formacemi.