Ves leží asi 6 km jihovýchodně od Blatné v nadmořské výšce 458 m v okrese Strakonice.

Poprvé je doložena v roce 1299. Tvrz, která patřila rodu Kaleniců, je poprvé zmiňována v polovině 16. století. Kalenicové panství vlastnili až do roku 1673. Počátkem 18. století byly zdejší statky připojeny k panství blatenskému.

V 16. století byla tvrz renesančně upravena do zámecké podoby a počátkem 20. let 20. století přestavěna v novorenesančním stylu.
Na návsi stojí kaple Panny Marie Bolestné z druhé poloviny 19. století.

Poblíž obce je v lokalitě Hradiště rozsáhlé prehistorické pohřebiště.
V sousedství Škvořetic (asi 3 km severozápadně) jsou pozůstatky Buzické tvrze.