Tvrz Buzice, zvaná též Buzický hrad, stojí na jihozápadním okraji stejnojmenné vsi asi 4 km východně od Blatné.

Tvrz založili ve druhé polovině 14. století Buzičtí z Buzic. Pro svoji velikost a také proto, že byla opatřena mohutnou hranolovou čtyřpatrovou věží, bývala nazývána také hradem. V 16. století byla přestavěna obytná křídla na východě a jihu. Již koncem první poloviny 16. století byla opuštěna a je uváděna jako pustá.
Do současné doby se dochovala podstatná část hlavní budovy s částí obytných křídel a zbytky nárožní věže. V jihovýchodní části jsou dodnes dobře dochovány zbytky hradního příkopu a valů.