Obec Bělčice leží asi 8 km severně od Blatné v okrese Strakonice ve výšce 562 m n. m.

Historie Bělčic zasahuje až do 13. století. Ve století 15. byla obec povýšena na městečko.
Nejvýznamnější zdejší památkou je gotický, původně pozdně románský kostel svatého Petra a Pavla z doby okolo roku 1240.

Významným rodákem z Bělčic byl básník a prozaik Ladislav Stehlík.

Asi 0,5 km západně od obce nad rybníkem Hrádek se dochovaly nepatrné pozůstatky tvrze.