Jiří Kálal

Narozen 1960, absolvent oboru český jazyk - dějepis na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.

V současné době pracuje jako učitel na střední škole.

Je autorem řady článků s historickou, kulturní a vlastivědnou tématikou, týkajících se zejména milevského regionu. Je spoluautorem publikací "Milevsko a okolí od A do Z" (Spolek pro rozvoj kultury v Milevsku, 2000) a "Milevským regionem pěšky, na kole, autem" (Milevský kraj, 2006).

V této práci se autorsky podílel na přípravě části textů, provedl celkovou revizi textu po stránce historické a jazykovou redakci celého českého textu. Pracuje na tvorbě německé verze. Je autorem mnoha fotografií.