Spolupracovníci

Iva Kálalová

Narozena 1961, absolventka Stavební fakulty ČVUT. Je autorkou plánků měst a hradů a kresby koněspřežní železnice.

Roman Hajník

Narozen 1968, absolvent oboru český jazyk - německý jazyk na Pedagogické fakultě v Českých Budějovicích. V této práci provádí korektury německých textů a jazykovou redakci německé verze, podílí se na překladech německé verze.

Leoš Smrčina

Narozen 1965, absolvent oboru výtvarná výchova - ruština a jednooborového studia anglického jazyka na Pedagogické fakultě v Českých Budějovicích. Spolupracuje na přípravě designu jednotlivých oddílů systému. Provádí jazykovou redakci anglických textů a podílí se na překladech pro anglickou verzi.

Lenka Klingenbergová

Narozena 1965, absolventka oboru český jazyk – německý jazyk na Pedagogické fakultě v Českých Budějovicích. Podílí se na překladech německé verze a provádí doplňky a úpravy německých textů.