Josef Bílek

Narozen 1946, absolvent oboru zeměpis-občanská výchova na Pedagogické fakultě v Českých Budějovicích (1970).

Pracuje jako učitel.

Řadu let se angažoval v Českém svazu ochránců přírody. Zřídil Naučnou stezku Kovářovskem, je autorem publikace "Kovářovsko - průvodce oblastí" (OV ČSOP Písek, 1988) a spoluautorem publikace "Milevsko a okolí od A do Z" (Spolek pro rozvoj kultury v Milevsku, 2000). Publikoval řadu článků s geografickou, kulturní a vlastivědnou tématikou, zaměřených hlavně na jihočeský region.

V této práci zpracoval většinu textů, je autorem dílčích map a velké části fotografií. Podílel se na závěrečné úpravě celé práce. Připravuje rozšiřování systému a vyhledává a zpracovává podklady pro nová hesla.