Jeden ze dvou hlavních pramenných toků Otavy pramení jako Zhůřecký potok na východním svahu Můstku nedaleko Železné Rudy ve výšce 1.214 m. U Čeňkovy Pily se spojuje s Vydrou a odtud je již jejich společný tok znám pod jménem Otava.

Tok Křemelné je dlouhý 30 km. Odvodňuje území o rozloze 172 km čtverečních.
Pro vodácké účely je využívaný úsek od soutoku s Prášilským potokem až k Rejštejnu.

Mezi Křemelnou a Vydrou byl v 19. století vybudován Vchynicko-Tetovský plavební kanál, kterým se plavilo dřevo ze šumavských lesů při horní Vydře do Křemelné a Rejštejna.