Plavební stoka (též kanál) byla vybudována v oblasti řek VydryKřemelné v prostoru mezi AntýglemČeňkovou Pilou.

Projekt kanálu připravil Josef Rosenauer s cílem umožnit dopravu dřeva z vysokých šumavských poloh do horního toku Otavy. Po Vydře, která touto oblastí protéká, doprava nebyla možná pro její velký spád a příliš kamenité dno.
Kanál, který byl vybudován v létech 1799 - 1800, odbočuje z levého břehu Vydry nedaleko Modravy u bývalé dřevařské osady Vchynice-Tetov. Nejprve vede jeho trasa severozápadním směrem a ve druhé části již drží směr severní. Ústí do říčky Křemelné nedaleko Srní. Stoka obchází nesplavný úsek Vydry a odvádí téměř všechnu její vodu, takže v letním období je balvanité koryto řeky takřka bez vody.

Celková délka Vchynicko-Tetovského stoky je 14,5 km. V současné době vede 9,5 km kanálu po povrchu, 5 km pod povrchem země. Původní účel kanálu - plavení dřeva - dnes nahradila jiná funkce. Změnil se v přivaděč vody do malé vodní nádrže u obce Srní. Odtud voda spadá k turbínám malé vodní elektrárny na Čeňkově Pile.
Celé dílo je chráněno jako technická památka.

Podél toku kanálu vede z části okružní zelená značka vycházející ze Srní. Úseky kanálu je také možné vidět na trase modré značky asi 2 km jižně od Srní, která v délce asi 2 km vede přímo podél kanálu. V oblasti Antýglu je část kanálu přístupná po červené značce.