Černé jezero patří mezi nejkrásnějších šumavská jezera. Je z nich největší. Jméno dostalo podle své zdánlivě černé vody. Tento dojem je dán zejména hloubkou jezera a odrazem okolních lesů v jeho hladině.
Rozkládá se na svahu Jezerní hory (1.343 m) asi 4 kilometry severoseverovýchodně od Železné Rudy.

Jezero, které bývá zváno také Bystřické, Desenické nebo České, vzniklo působením ledovce v pleistocénu. Leží v nadmořské výšce 1.008 m. Nad ním se tyčí ledovcem vytvořená 330 m vysoká skalní stěna zvaná Jezerní, která dosahuje téměř k vrcholku Jezerní hory. Jezero dosahuje hloubky až 40 m. Má rozlohu 18,5 ha. Od hráze k Jezerní stěně je asi 800 m dlouhé.

K ochraně Černého i Čertova jezera byla zřízena přírodní rezervace Černé a Čertovo jezero.

Ve dvacátých letech 20. století byla pod jezerem postavena první přečerpávací elektrárna na našem území s umělou vodní nádrží. Elektrárna je dnes technickou památkou.

Přístup k jezeru umožňuje trasa žluté značky z parkoviště na Špičáckém sedle (asi 3,5 km).