Národní přírodní rezervace ČernéČertovo jezero se rozkládá na svazích Jezerní hory (1.343 m), která je její součástí, asi 4 km severoseverovýchodně od Železné Rudy.

Byla založena již v roce 1911 k ochraně dvou z osmi šumavských jezer (na české straně jsou ještě jezera Plešné, PrášilskéLaka). Zajímavostí je, že mezi oběma jezery, která jsou od sebe vzdálena asi 1,5 km, probíhá hlavní evropské rozvodí - zatímco Černé jezero patří k povodí Vltavy a Labe a tedy k úmoří Severního moře, Čertovo jezero je v povodí Dunaje (úmoří Černého moře).

Rezervace zaujímá plochu 175 ha. Jezerní stěny obou jezer jsou jedinými místy na Šumavě, kde vznikají laviny.
V rezervaci jsou zastoupeny i některé druhy vzácných živočichů. Patří mezi ně i tetřev hlušec, křivka obecná, krkavec velký, sokol stěhovavý a rys ostrovid. Z rostlinné říše zde najdeme ostrůvkovité porosty kleče, na několika místech roste hořec panonský. Z běžnějších je zde zastoupen vřes, jeřáb ptačí klen a některé další druhy rostlin.