Zajímavým objektem na Šumavě je údolní nádrž pod Černým jezerem. Je součástí první přečerpávací hydroenergetické soustavy v České republice.

Systém, který využívá přirozené zásobárny vody, jíž je Černé jezero, a umělé vodní nádrže, byl vybudován koncem dvacátých let 20. století (stavba byla dokončena v roce 1930). Hráz umělé nádrže je 7 m vysoká a 64 m dlouhá. Zadržuje 23.000 m krychlových vody. Přehrada byla postavena na Černém potoce jako zásobárna vody pro přečerpávací elektrárnu postavenou současně pod jezerem. Elektrárna je dnes technickou památkou.

Přístup k nádrži je možný od železniční zastávky Hojsova Stráž-Brčálník (asi 1 km) nebo ze silnice ze Špičáckého sedla do Nýrska odbočkou po polní cestě vpravo asi 3 km od Špičáckého sedla.