Městečko Nýrsko se rozkládá na řece Úhlavě na severním okraji CHKO Šumava. Leží 18 km jihozápadně od okresního města Klatovy v nadmořské výšce 452 m.

Osada zde pravděpodobně stávala už ve 12. století. Ležela na zemské stezce do Bavorska u brodu přes Úhlavu. Vznikla zřejmě při kolonizaci oblasti a byla tu celnice. První zprávy o Nýrsku pocházejí z roku 1327. Část zvanou Dolní Nýrsko zmiňují již jako městečko královské komory (patřilo bystřickému panství), zatímco Horní Nýrsko bylo trhovou vsí pod správou hradu Pajrek. Od roku 1558 bylo již celé Nýrsko součástí bystřického panství. Rozvoj a vzestup městečka v tomto období potvrzují četné městské výsady, které mu udělil v roce 1593 Rudolf II.
Rozvoj města v 19. století podpořila stavba železniční trati a optická továrna přesunutá sem z Vídně. Byla tu také založena brusírna skla. Město tehdy bylo také centrem výroby modrotisku u nás.

V horní části města stojí původně gotický jednolodní kostel svatého Tomáše, založený ještě před rokem 1352. V 18. století byl chrám barokizován. Dominantou stavby je věž postavená na severní straně. Presbytář kostela je sklenut křížovou klenbou, loď a barokní kaple Panny Marie je zaklenuta kupolí. Socha svatého Jana Nepomuckého u kostela je z roku 1735.
V dolní části, v severní frontě náměstí, stojí barokní radnice z roku 1684 s poschoďovitým štítem členěným pilastry a římsami. Kromě ní patří k významnějším stavbám raně barokní fara.

Asi 0,5 km za městem poblíž silnice do Železné Rudy se rozkládá židovský hřbitov, založený již kolem roku 1430, s náhrobky od 18. století.

hora Prenet
hora Můstek
městečko Železná Ruda
přehrada Nýrsko