Zřícenina hradu Pajrek ční na jednom z posledních výběžků Královského hvozdu nad Nýrskem v nadmořské výšce 505 m.

Polohou významný pomezní hrad tu byl vystavěn počátkem 14. století. Již roku 1472 byl však pustý. V roce 1504 byl opraven, sloužil ale jen do poloviny 16. století, kdy byl opuštěn nadobro.

Hrad byl poměrně malý a jednoduchý. Do současnosti zůstaly zachovány zbytky mohutné hranolové čtvercové věže, k níž z jihu přiléhalo předhradí. Kromě ní je dobře patrný i zbytek menší čtyřhranné věžičky, která pravděpodobně bývala s hlavní věží spojena padacím můstkem. Zřetelné jsou také pozůstatky opevnění s bránou a s ve skále tesanými příkopy.

Zřícenina hradu je přístupná po zelené značce z Nýrska (asi 1,5 km).