Sudslavická naučná stezka prochází přírodní rezervací Opolenec. Její trasa vede po úbočí stejnojmenného kopce (649 m) nad osadou Sudslavice asi 5 km severně od Vimperka.

Seznamuje návštěvníky s bohatou květenou a zvířenou na území tvořeném krystalickými vápenci. Krom toho upozorňuje i na některé významné geologické a geomorfologické jevy.

Přístup ke stezce je ze silnice Vimperk - Čkyně, od parkoviště asi 5 km za Vimperkem vlevo při silnici. Od parkoviště je třeba se kousek vrátit směrem k Vimperku a přejít po můstku Volyňku, kde je již 1. zastavení - Sudslavická lípa.
Na 4 km dlouhé okružní trase je umístěno 26 tabulek s upozorněním na významné rostlinné druhy, popsány jsou i významné geomorfologické jevy. Stezka je určena výhradně pěším návštěvníkům. Na několika místech je třeba překonat výškové rozdíly pomocí žebříků připevněných do skály. Trasa stezky je v terénu vyznačena zelenobílými ochranářskými "psaníčky".

Zajímavosti na trase:
Sudslavická lípa - památný, přes 600 let starý strom s obvodem kmene přes 12 m
Sudslavická jeskyně - naleziště kosterních pozůstatků zvířat z poslední doby ledové
Mrazové sruby - skalní výchozy na trase stezky vytvarované do bizarních tvarů
Turmalinová slunce - paprsčité shluky turmalinu vykrystalizované na podkladu vápenců