Vimperský zámek stojí nad stejnojmenným městem nad tokem říčky Volyňky.

Historie zámku zasahuje do 13. století. Tehdy zde byl vybudován hrad k ochraně obchodní Zlaté stezky. V 15. století byl hrad spolu s městem opevněn. Počátkem 17. století (1619) dobývalo Vimperk stavovské vojsko a hrad byl poškozen požárem. V jeho areálu pak Jáchym Novohradský vybudoval v letech 1622 - 1624 nové renesanční zámecké sídlo. V roce 1665 opět jeho značnou část poškodil požár. Roku 1719 přešlo vimperské panství do rukou Schwarzenbergů, kteří v první polovině 18. století zámek obnovili. Poslední velká úprava zámku se uskutečnila po dalším požáru v roce 1857.

Zámek je tvořen třemi částmi. Nejstarší je vlastní hrad (Horní zámek), další je Dolní zámek a třetí část tvoří předsunuté opevnění s pozůstatky dříve dvojitých hradeb Haselburk (1479) s okrouhlou věží. Nejstarší částí hradu je obytná Vlčkova věž na západní straně bývalého hradu. Na ni navazuje gotická obvodová hradba.
Na konci 15. století spojilo opevnění hrad i město v jeden obranný celek se čtyřmi branami a pěti baštami. Z bran je nejznámější Černá brána, kterou procházela Zlatá stezka a která je jedinou dochovanou z původních čtyř městských bran Vimperka. Byla postavena ve svahu pod vimperským zámkem a původně k ní patřil ještě padací most.
Významnou částí zámeckého areálu je dlouhá arkádová galerie zakončená věží, postavená při přestavbě zámku počátkem 17. století.

V zámku je dnes umístěno Městské muzeum s expozicemi historie sklářství na Šumavě, knihtisku, historie města a šumavské přírody.