Přírodovědná a lesnická Naučná stezka Pintovka prochází lesoparkem Pintovka na jižním okraji Tábora (asi 1,5 km od centra) při silnici na Bechyni (za mostem přes řeku Lužnici - levý břeh řeky).

Její zaměření je přírodovědné a lesnické. Seznamuje návštěvníky s dřevinami, které se v lesoparku vyskytují, upozorňuje i na živočišné druhy, které zde žijí, a připomíná problematiku lesního hospodářství a myslivosti.

Jednosměrná trasa stezky, dlouhá 6,5 km, začíná nedaleko jednoobloukového železobetonového mostu ze třicátých let (mostovka je asi 30 nad hladinou řeky) a vede po levém svahu údolí Lužnice.
Na cestě po stezce vede návštěvníky značení obvyklé pro naučné stezky (čtverec se zeleným úhlopříčně umístěným pruhem). Stezka, na níž je 31 zastavení osazených informačními panely, je určena především pěším návštěvníkům, ale je dobře sjízdná i pro cyklisty. Na řadě míst jsou velmi pěkné výhledy do údolí Lužnice.

Zajímavosti na trase:
Řada zastavení je věnována popisu významných dřevin lesoparku.
Umělá nora pro výcvik loveckých psů
Ochrana lesa a péče o les
Ptactvo lesoparku a péče o něj
Myslivost a myslivecká zařízení
Rostlinstvo údolí Lužnice
Živočišstvo údolí Lužnice