Hrad Příběnice se tyčil na strmém vrchu (440 m n.m.) na levém břehu řeky Lužnice asi 8 km jihozápadně od města Tábora. Spolu s hradem Příběničky na protějším břehu řeky tvořil ve své době jednu z nejrozsáhlejších pevností u nás.

První zmínky o hradu Příběnice pocházejí z roku 1243. Hrad byl ve 14. století rozšiřován, v roce 1420 jej dobyli husité. Po smíru Tábora s králem Zikmundem roku 1437 uzavřeli Rožmberkové s tábority dohodu, podle níž byl hrad pobořen, aby jej žádná ze stran nemohla využívat jako útočiště.
Druhý hrad, zvaný Příběničky, byl menší a stával na protějším břehu řeky. Oba hrady byly vystavěny společně, byly spojeny mostem a společně byly také zbořeny.

Přestože Příběnice i Příběničky jsou zříceninami již od první poloviny 15. století, jejich základní rysy se do dnešní doby zachovaly velmi dobře. Jde o část původní osmiboké věže, základy paláce a kaple, stopy po latránu hradu, předhradí a valy s příkopy.

Zřícenina leží na okraji stejnojmenné vsi. Je přístupná také po červené turistické značce po břehu řeky Lužnice od Tábora (asi 10 km) a z opačného směru proti proudu od Bečic (asi 3 km). Po modré značce je možné k hradu dojít z Malšic (asi 4 km) a po žluté z Dražiček (5 km).