Obec Malšice leží asi 9 km jihozápadně od Tábora ve stejnojmenném okrese v nadmořské výšce 502 m. Okrajem obce prochází Křižíkova elektrická dráha.

Historie Malšic zasahuje do druhé poloviny 14. století. Ves byla založena Rožmberky, ale krátce po založení byla za husitských válek zpustošena. Znovu vystavěna byla až na konci první poloviny 18. století.

Z památek je nejvýznamnější kostel Nejsvětější Trojice. Původně gotický kostel byl postaven současně se založením vsi ve 14. století. V 18. století bylo torzo kostela současně s novým budováním vsi přestavěno v barokním slohu. V obci je několik staveb z období rozvoje venkovské lidové architektury v 19. století.

Černická obora
zřícenina hradu Příběnice
zřícenina hradu Dobronice
město Bechyně
město Tábor
obec Stádlec