Obec Stádlec se rozkládá při toku řeky Lužnice 14 km jihozápadně od okresního města Tábora v nadmořské výšce 449 m.

Ve vsi připomínané již ve 13. století stojí renesanční zámek pocházející z doby okolo roku 1560. Jeho současná barokní podoba je výsledkem rozšiřování a úprav provedených v letech 1730 - 1740. Zámek býval majetkem vynálezce Františka Křižíka, který zde trávil poslední léta života. Zámeček má nad hlavní římsou volutový štít, který je uzavřený hranolovu věží s cibulovou bání.
V zámeckém areálu stojí velká zámecká kaple postavená v barokním slohu ve dvacátých letech 18. století.

Poblíž vsi na silnici směrem na Malšice překlenuje řeku Lužnici empírový řetězový most přenesený sem z Podolska u Písku, jedinečná technická památka.