Trasa naučné stezky Nelesní krajina vede okolím obce Kvilda na území NP Šumava asi 18 km jihozápadně od Vimperka.

Seznamuje návštěvníky s vývojem a vznikem bezlesí v okolí Kvildy, s vývojem a tvorbou krajiny, s hospodařením a lidskou činností v krajině v historických souvislostech.

Vstup na trasu 5 km dlouhé okružní stezky je na jižním okraji Kvildy. Stezka vede mírně zvlněnou krajinou náhorní planiny na horním toku Teplé Vltavy s celkovým převýšením 100 m. V terénu je značena symbolem brouka svižníka.
Návštěvníci mohou v letní sezóně využít pro dopravu do Kvildy mimo jiné i linky tzv. "zeleného autobusu" z Horské Kvildy nebo ze Zátoně (Kaplice). V obci Kvilda je umístěno informační středisko NP a CHKO Šumava a Muzeum Kvildy.

Zajímavosti na trase:
Obec Kvilda a její historie
Dřevorubectví - hlavní zaměstnání obyvatel Kvildy
Zpracování dřeva
Tvorba krajiny
Vývoj krajiny na horním toku Teplé Vltavy