Rozsáhlé (103 ha) rašeliniště Jezerní slať se rozkládá v prostoru mezi obcemi Kvilda a Horská Kvilda na rozvodí mezi OtavouVltavou a současně na rozhraní jižních a západních Čech.

Průměrná mocnost rašelinných vrstev se zde pohybuje mezi 2 - 3 m, maximálně dosahuje až 7,5 metru.
Rostlinný kryt dnešní přírodní památky tvoří především klečová forma borovice blatky, z nižších rostlin pak suchopýr pochvatý, ostřice mokřadní, klikva žoravina a řada dalších. Na rašeliništi žijí i některé vzácné druhy živočichů, jako například myšivka horská a rejsek horský.

Vstup do rezervace umožňuje krátká naučná stezka vedoucí z malého parkoviště vlevo od silnice Kvilda - Horská Kvilda s pokračováním po povalovém chodníku. U vstupu do rezervace je postavena vyhlídková věž, která umožňuje pěkné výhledy na téměř celé rašeliniště.