Trasa naučné stezky Čeřínek vede okolím Dolní Cerekve územím stejnojmenného přírodního parku.

Je zaměřena zejména na zdejší přírodní park a na přiblížení geomorfologických tvarů vzniklých na skalních útvarech.

Stezka je určena především pěším návštěvníkům, využívat ji mohou i cyklisté. Okružní trasa je asi 6 km dlouhá a je na ní umístěno 14 zastavení osazených informačními tabulemi. Výchozí i cílové místo je asi 1,5 km severozápadně od Dolní Cerekve v sousedství rybníků Chudý a Menší (žlutá turistická značka). V terénu je trasa stezky vyznačena zelenobílými ochranářskými "psaníčky".

Zajímavosti na trase:
Zastavení č. 1 - podnebí přírodního parku
Zastavení č. 4 - vznik údolí, tvary terénu
Zastavení č. 5 - voda - Formanská studna
Zastavení č. 6 - přírodní památka Přední skála
Zastavení č. 9 - žlábkové škrapy
Zastavení č. 10 - pseudokar
Zastavení č. 13 - stříbrné doly