Na východním okraji popisované oblasti leží ve vzdálenosti asi 20 km východně od Pelhřimova v blízkosti silnice z Pelhřimova do Jihlavy u obce Hubenov stejnojmenná přehradní nádrž.

Byla postavena na Maršovském potoce asi 10 km západně od Jihlavy v roce 1971. Nádrž je využita především pro vodárenské účely. Vodohospodářský efekt byl zvýšen tím, že do ní byly převedeny vody Jedlovského a Jiřínského potoka.

Sypaná zemní hráz přehrady je vysoká 23 m a dosahuje délky 320 m. Zadržuje jezero o ploše 47,5 ha s největší hloubkou 19 m a s objemem vody 3,38 mil. m krychlových. Přehrada vzedmula vodu potoka do vzdálenosti 2 km proti proudu.

Vstup do bezprostřední blízkosti nádrže není povolen, protože se jedná o zdroj pitné vody s důslednou ochranou.