Strašín leží na hranici Chráněné krajinné oblasti Šumava asi 10 km jihovýchodně od Sušice a 6 km severovýchodně od Kašperských Hor v okrese Klatovy v nadmořské výšce 605 m.

Na severním okraji obce stojí významná církevní památka - původně románský kostel Narození Panny Marie, který byl založen v polovině 13. století. Od druhé poloviny 14. století (1369) je uváděn jako farní kostel. Okolo poloviny 15. století ho nechal opravit majitel nedalekého hradu Rabí Půta Švihovský a hlavní oltář byl ozdoben sochou Panny Marie. Současný barokní vzhled dala kostelu rozsáhlá přestavba v letech 1736 - 1739. V této době se stal Strašín významným poutním místem. Poutní tradice zanikla po druhé světové válce.

Trojlodní svatyni s pravoúhle zakončeným presbytářem doplňují dvě nízké věže na východní straně a hranolová věž na straně západní.

Ke kostelu vede silnice vroubená alejí, po níž vede i trasa zelené turistické značky z Kašperských Hor přes Strašín do Strakonic.

Nedaleko obce se při silnici do Sušice nachází přírodní zajímavost Strašínská jeskyně, jedna z největších jeskyní v Pošumaví.