Třípatrový Plášťový most překlenuje hradní příkop na západní straně Horního hradu. Jeho jméno je odvozeno od opevnění zvaného Plášť, které z této strany hrad obklopovalo.
Most je součástí ojedinělého systému krytých mostů a chodeb (tzv. spojovací chodba) mezi minoritským klášterem, zámkem a zámeckými zahradami.