Zámek Český Krumlov se tyčí v dominantní poloze na skalním ostrohu nad zákruty řeky Vltavy nad stejnojmenným městem. Po Pražském hradu je s 300 pokoji a pěti nádvořími druhým největším zámeckým areálem v Čechách.

Původně tu vystavěli Vítkovci v první polovině 13. století raně gotický hrad, prvně zmiňovaný v roce 1253. Současně s hradem byla zahájena v podhradí i výstavba města.
Nejstarší částí hradu je Dolní hrad zvaný Hrádek, jemuž vévodí mohutná válcová věž z poloviny 13. století zakončená arkádovým ochozem a vysokou renesanční bání z roku 1580.
V první třetině 14. století založil Petr z Rožmberka západně od Hrádku Horní hrad s novým palácem, kaplí svatého Jiří a dvěma hranolovými věžemi.

V polovině 15. století byl Horní hrad rozšířen o trojkřídlý palác, který uzavřel druhé nádvoří.
V polovině 16. století byla zahájena komplexní přestavba hradu na renesanční zámek, jež byla dokončena v osmdesátých letech téhož století Baltazarem Maggim. O sto let později prodělal zámek další rozsáhlé úpravy, tentokrát v barokním stylu. Poslední stavební změny proběhly v letech 1744 - 1767 ve stylu baroka a rokoka.
Vítkovci a po nich Rožmberkové vlastnili zámek po tři staletí. V letech 1602 - 1622 patřil Habsburkům, po nich Eggenbergům a Schwarzenbergům.

Do zámku se vstupuje Červenou branou na nádvoří předhradí, zvané Rejdiště, kde se konávaly rytířské turnaje a hry. V hlubokém prvním hradním příkopě zvaném Medvědí pod kamenným mostem, přes nějž se vchází na Dolní nádvoří, jsou již od roku 1558 chováni medvědi. V jihozápadním nároží Dolního nádvoří stojí Hrádek s mohutnou válcovou věží.
Do Horního hradu se vchází přes druhý hradní příkop po zděném mostě. Jeho dvě nádvoří jsou obklopena zdobenými dvou- až třípatrovými budovami a jsou propojena valeným průjezdem. V této části se nachází mimo jiné zámecká kaple, Schwarzenberské apartmá, Eggenberský sál se zlatým kočárem, zámecká obrazárna a pozoruhodný maškarní sál.
Páté nádvoří je přístupné po impozantním několikapatrovém Plášťovém mostě, ze kterého se nabízí krásný výhled na město. Na nádvoří je unikátní rokokové zámecké divadlo ze šedesátých let 18. století, jedno z nejstarších v Evropě.

Za zámkem se rozkládá rozlehlý park, založený již koncem 16. století, spojený se zámkem spojovací chodbou. Architektonickou zajímavostí ve velmi pěkně upraveném terasovém parku je kaskádová fontána. V zadní části zahrady stojí barokní letohrádek, před nímž je umístěno nově rekonstruované otáčivé hlediště přírodního divadla.