Vrch Poledník (1.315 m) leží asi 8 km severozápadně od Modravy a asi 12 km jihozápadně od Rejštejna na území okresu Klatovy nedaleko státních hranic České Republiky se Spolkovou republikou Německo.

Tento zajímavý vrchol se nacházel ve druhé polovině 20. století v tzv. hraničním pásmu a přístup na jeho vrchol nebyl možný. Veřejnosti byl zpřístupněn až po roce 1989 současně s oblastí nedaleko ležícího Prášilského jezera. Z výhledových míst na jeho úbočích jsou dobře vidět vrcholy Boubín a Sokol na české straně Šumavy a Luzný, Roklan a Javor na straně německé. Na vrcholu stojí rozhledna, která vznikla přestavbou původního vojenského objektu.

Přístup k vrcholu umožňuje trasa červené značky z Modravy (asi 13 km) nebo od Prášil (asi 10 km).