Říčka Losenice, která je pravostranným přítokem Otavy, patří mezi pstruhové vody jižních Čech. Její romantické údolí přitahuje každoročně stovky návštěvníků.

Pramení asi 1,5 km severoseverozápadně od Přilby (1.219 m) v nadmořské výšce 1.118 m. Její tok tvoří od pramene až k soutoku s Otavou hranici Národního parku Šumava. Pod Popelní horou (1.075 m) leží nad jejím tokem pozůstatky hradiště Obří hrad. Přibližně po dalších třech kilometrech se její vody spojují s vodami OtavyRejštejna.

Patnáct kilometrů dlouhý tok řeky má značný spád. Mezi pramenem a soutokem s Otavou činí výškový rozdíl 560 metrů. Území, které odvodňuje, má rozlohu 54,5 km čtverečních.

Na Losenici se v dřívějších dobách rýžovalo zlato. Památkou na tuto činnost jsou sejpy dochované při jejím toku.

Údolím Losenice vede trasa červené turistické značky z Kašperských Hor na Churáňov s možným přístupem od Popelné. Trasa z Popelné do Kašperských Hor je dlouná asi 10 km. Od Rejštejna vede kolem říčky silnice do osady Červená.