Asi 5 km severozápadně od Černovic se podél potoka Bělá rozkládá mezi vesnicemi Hroby a Sudkův Důl údolí s četnými exempláři chráněných rostlin.

Romantické údolí se táhne v délce asi 8 km podél Bělé. Jeho nejzajímavější část leží v prostoru mezi Novými Dvory a Sudkovým Dolem (asi 4 km). Lesnaté stráně zde poskytují bohatství lesních plodin a v bylinném patře se vyskytuje řada chráněných rostlin (zejména prvosenka jarní). Název získalo údolí v době husitské, kdy místa byla pojmenovávána biblickými názvy.
Zhruba uprostřed údolí se nad rybník vypínají pozůstatky zříceniny malé tvrze zvané Údolský hrádek ze 14. století.
V Sudkově Dole stojí dodnes dobře zachovaná tvrz z 15 století.

Údolí je přístupné od Černovic po silnici do obce Sudkův Důl nebo železnicí ze stanice Obrataň do železniční zastávky Sudkův Důl. Jinou přístupovou cestu představuje silnice z Chýnova na Obrataň s odbočkou vpravo přes Pořín do Nových Dvorů. Pěším turistům toto údolí přibližuje trasa žluté turistické značky z Choustníku (asi 12 km) nebo z Černovic po červené do Sudkova Dolu (asi 5 km).