Tvrz stojí ve stejnojmenné obci asi 5 km severozápadně od ČernovicJosafatském údolí.

V 15. století tu Jan Sudek založil původně vodní tvrz, jejíž hlavní částí byla obytná dvoupatrová věž obdélníkového půdorysu. Okolo ní stálo několik hospodářských stavení. Koncem 16. století tvrz i se vsí koupil Zdeněk Malovec z Malovic a připojil ji ke kamenickému panství. Tvrz přestala být obývána a byla přestavěna pro potřeby skladování obilí. Jako sýpka pak sloužila až do 20. století.