Území nazvané podle stejnojmenné říčky, která k nám přitéká z Rakouska (Reissbach), se rozprostírá podél jejího toku od státní hranice s Rakouskem až k soutoku s řekou LužnicíSuchdola nad Lužnicí.

Říčka se hlubokým zářezem prodírá lesnatým porostem při státní hranici v místech, která byla od konce druhé světové války pro veřejnost uzavřena. Romantické lesnaté údolí divoké peřejnaté říčky je jednou z ukázek lidskou činností málo zasažené přírody.

Přístup do jejího údolí umožňuje trasa červené značky z Českých Velenic do Chlumu u Třeboně v úseku mezi Františkovem (obec ležící asi 3 km východně od Suchdola nad Lužnicí) a můstkem přes Dračici pod Kolíbačným kopcem (492 m). Horní část toku, která je chráněna, zatím není turistickými značkami zpřístupněna. Podél toku Dračice až pod Kolíbačný kopec vede i silnice ze Suchdola nad Lužnicí.