Městečko Chlum u Třeboně je významným letoviskem v CHKO Třeboňsko u rybníka Hejtman. Leží asi 12 km jihovýchodně od Třeboně při česko-rakouské hranici ve výšce 492 m nad mořem v okrese Jindřichův Hradec.

Přestože první zmínky o obci pocházejí až z roku 1399, kdy byla součástí rožmberského třeboňského panství, vznikla pravděpodobně již ve 13. století. V 15. století byla v okolí zahájena těžba železné rudy. Koncem 18. století zde byla založena jedna z největších železáren v jižních Čechách. Vyráběla mimo jiné také kolejnice pro stavbu koněspřežní železnice vedoucí z Českých Budějovic do severorakouského Lince. Po zrušení železáren počátkem 20. století se v Chlumu u Třeboně začal rozvíjet průmysl sklářský. Dnes tak patří město mezi několik málo jihočeských obcí s rozvinutou sklářskou tradicí.

Na hrázi rybníka Hejtman stojí barokní zámek postavený v roce 1710 na místě původní gotické tvrze. Dnešní pseudodobarokní podoba je výsledkem úprav provedených koncem 19. a počátkem 20. století, při kterých byl zámek zvýšen o druhé patro. K zámku přiléhá krajinářsky významný rozsáhlý park s množstvím exotických stromů a keřů a se sochami z 18. a 19. století.
Významnou architektonickou památkou je barokní kostel Nanebevzetí Panny Marie tyčící se na návrší nad městem. Původně barokní stavba z roku 1745 byla postavena na půdorysu řeckého kříže podle vzoru poutního kostela v rakouském Mariazell. V roce 1805 bylo přistavěno chrámové trojlodí a sakristie. Vybavení kostela je většinou barokní. Křížová cesta spojuje kostel se zámkem.
Rybník Hejtman je určen zejména k rekreačním účlelům. Byl založen v polovině 16. století. Jeho rozloha je 82 ha.

Chlum u Třeboně byl oblíbeným místem básníka Františka Hrubína, který sem často jezdíval.