Řeka Blanice odvodňuje Mladovožicko na severoseverozápadě popisované oblasti. Je levostranným přítokem řeky Sázavy, do které se vlévá na území středních Čech u Českého Šternberka.
Pramení na severovýchodním svahu vrchu Batkovy (724 m) ve výšce 695 m nad mořem asi 8 km jižně od Mladé Vožice, kterou také na své cestě k soutoku se Sázavou protéká. Za Mladou Vožicí opouští její tok území jižních Čech a pokračuje severním směrem až k ústí do Sázavy.

Blanice je 62 km dlouhá, z toho na území jižních Čech asi 12 km. Mezi Mladou Vožicí a hradem Šelmberkem sleduje její tok žlutá turistická značka.