Městečko Mladá Vožice leží asi 18 km severovýchodně od okresního města Tábora při toku říčky Blanice v nadmořské výšce 505 m pod zříceninou hradu Šelmberka. Pro podobnost zdejší krajiny s okolím rakouského Salzburgu bývá město nazýváno Český Solnohrad.

Historie Mladé Vožice zasahuje až do 13. století. V roce 1420 zde došlo k boji mezi husity a železnými pány pronásledovanými sem po bitvě u Sudoměře - husité zvítězili a získali cennou výzbroj. Třicetiletá válka přinesla úpadek města i celého okolí, vzestup nastal až se vznikem československého státu.

Ve městě stojí původně renesanční zámek ze 16. století. Ten byl v roce 1735 barokně přestavěn a později byl ještě klasicistně upravován v 19. století. Zámek není přístupný veřejnosti.
Mladovožický kostel svatého Martina je barokní a pochází z let 1764 - 1797. Jednolodní stavba vystavěná na starších základech má půlkruhový presbytář. V jeho sousedství stojí hranolová pozdně gotická městská věž, začátkem 20. století romanticky upravená.

Na náměstí je vlastivědné muzeum umístěné v rodném domě Augusta Sedláčka. Slavného rodáka připomíná pamětní deska. Na radnici je pamětní síň věnovaná malíři a loutkáři Otovi Bubeníčkovi, pochovanému na zdejším hřbitově.

Na návrší nad městem stojí v dominantní poloze barokní kaple Panny Marie.
Asi 3 km severovýchodně od města je u Elbančic dobře zachovaný židovský hřbitov, kde byli pochováváni Mladovožičtí židé.

zřícenina hradu Šelmberk
ves Ratibořské Hory
město Pacov
městečko Chýnov