Lesnická naučná stezka prochází jižní částí Terčina údolí v sousedství Nových Hradů v jižní části okresu České Budějovice.

Stezka je zaměřena na seznámení s lesem, víceúčelovou funkcí lesa pro krajinu a životní prostředí. Snahou tvůrců bylo upozornit také na nezastupitelnou funkci lesa v krajině.

Okružní trasa stezky je dlouhá asi 3 km a prochází jižní částí parku. U vstupní brány do parku v osadě Údolí u Nových Hradů je umístěna infotabule, která návštěvníky informuje o existenci stezky, a je zde umístěna mapka její trasy. Tabule je zároveň také posledním zastavením na trase stezky, která má celkem 6 zastavení osazených informačními panely.
Stezka je určena pěším návštěvníkům. V terénu je vyznačena zelenobílými ochranářskými "psaníčky".

Zajímavosti na trase:
Památné stromy - významné stromy v parku a jejich obyvatelé
Výškové poměry v Terčině údolí a druhová skladba porostů
Biologická ochrana lesa
Přírodě blízký způsob hospodaření v lese
Lovecká chata - "Švýcarský dům"