Trasa naučné stezky Terčino údolí vede krajinou stejnojmenného přírodního parku v sousedství města Nové Hrady na okraji Novohradských hor.

Naučná stezka prochází celým parkem a je zaměřena na seznámení s přírodními zajímavostmi parku i s uměle vytvořenými stavbami, které zasadili do přírodního prostředí lidé. Park je cenný zejména z dendrologického hlediska a řada zastavení na trase NS je tak orientována na stromy, které zde rostou.

Stezka je určena pěším návštěvníkům. Její okružní asi 5 km dlouhá trasa začíná i končí u vstupu do parku v osadě Údolí. Na trase je umístěno 14 zastavení osazených informačními panely. Na několika místech jsou vybudovány odpočívky, lavičky jsou ostatně instalovány takřka po celém parku. V terénu je trasa stezky vyznačena zelenobílými ochranářskými "psaníčky". Na prvním zastavení u vstupu do parku je umístěna informační tabule s mapou trasy NS.

Zajímavosti na trase:
Umělý vodopád na říčce Stropnici
Humenická přehradní nádrž v těsném sousedství parku
Tvrz Cuknštejn
Lázničky