Trasa naučné stezky Údolím Černé vede oblastí ležící v prostoru mezi KaplicíBenešovem nad Černou mezi Novohradskými horami a Slepičími horami podél toku říčky Černé.

Stezka je zaměřena na vlastivědné zajímavosti podél toku Černé, zejména na historii voroplavby a zajímavou vodní elektrárnu, seznámení s historií hradu Sokolčí a s jeho pozůstatky a v neposlední řadě i s jedním z romantických údolí jižních Čech.

Je určena pěším návštěvníkům. Na její 4 km dlouhé trase je umístěno 12 zastavení osazených informačními tabulemi. V terénu je trasa stezky vyznačena zelenobílými ochranářskými "psaníčky".
Přístup na začátek trasy u hráze Soběnovské přehrady je možný po silnici z Kaplice do Benešova nad Černou s odbočkou vlevo za osadou Hradiště. Přístup je možný rovněž po červené značce z Kaplice (asi 4 km) nebo po žluté z Benešova nad Černou (asi 6 km). Po trase stezky mohou návštěvníci putovat obousměrně - tedy od zastavení č. 1 k zastavení č. 12 i obráceně.

Zajímavosti na trase:
Sokolčí - zřícenina hradu nad řekou Černou
Soběnovská přehrada - jedna z nejstarších hydroelektráren na území ČR
Fauna a flóra údolí Černé
Mlýn U Dubu - mlynářské řemeslo, výroba skla