Alej smíření byla založena v místě bývalé osady Táflova Huť asi 5 km jižně od Vimperka v dříve osídleném území v CHKO Šumava. Někdejší přítomnost lidí připomínají v současné době tři památné stromy - dvě lípy a jeden dub.

Alej má dvě části. První je tvořena kombinací českého národního stromu - lípy a německého národního stromu - dubu. Celkem zde bylo vysázeno 34 stromů. Tato část aleje je zakončena přímo v prostoru, kde stávala osada Táflova Huť.
Druhou část aleje tvoří ovocné stromy. Informační panely na odpočivném místě, které bylo zřízeno v prostoru bývalé Táflovy Huti, jsou zaměřeny na seznámení s dřívějším soužitím obou národů v pohraniční oblasti Šumavy.

Vlastní alej není příliš dlouhá. Její význam je spíše symbolický - společně rostoucí lípy a duby mají připomínat bezproblémové soužití Čechů a Němců v dobách před druhou světovou válkou. Přístup k aleji je možný z Vimperka od autobusového nádraží po žluté značce směrem na Hájnou Horu. V místě odbočky značky vpravo se pokračuje vlevo údolím Pravětínského potoka. Možnost přístupu je i z Pravětína po lesní cestě podél toku Pravětínského potoka. K aleji je možný přístup i od Korkusovy Huti po lesní cestě (asi 2 km).

Zajímavosti na trase:
V místě bývalé osady Táflova Huť je odpočinkové místo s osazenými informačními tabulemi, které návštěvníkům přibližují symboliku Aleje smíření i historii soužití Čechů a Němců v předválečném období.