Obec Zdíkov je jedním z center letní i zimní rekreace na samém okraji CHKO Šumava. Leží 7 km severozápadně od Vimperka v okrese Prachatice v nadmořské výšce 740 m.

Poprvé je ves připomínána již v roce 1318. Tehdy ji daroval Vilém Bavor strakonickému konventu, později patřila k vimperskému panství. Od konce 16. století se v jejím vlastnictví vystřídala řada držitelů.

V okolí Zdíkova byla učiněna řada archeologických nálezů. Mezi ty významnější patří mohyly u nedaleké vsi Putkov.
Přímo ve vsi se nachází také několik typických šumavských staveb. Jednou z nich je č. p. 126 - šumavský dům špýcharového typu.
Zdejší zámek je původně renesanční stavba ze 16. století. V 19. století byl upraven novogoticky.
Kostel svaté Ludmily byl ve Zdíkově postaven až v roce 1922.