Zavlekov leží asi 5 km západně od Nalžovských Hor v okrese Klatovy poblíž toku říčky Bradlavy 590 m n.m.

První zmínky o vsi pocházejí z roku 1334. Tehdy ji držel vladyka Dluhomil z Velhartic, který postavil na skále nad vsí tvrz. V držení panství se vystřídala řada majitelů. Koncem 15. století se stal majitelem Půta Švihovský z Rýzmberka. Švihovští postavili ve vsi tvrz novou, na které se střídali majitelé až do roku 1739, kdy byla ves připojena k nalžovskému panství. Tvrz byla poté přestavěna na špýchar. V roce 1856 ji obnovil a upravil v romantickém stylu hrabě Ludvík Taaffe, majitel nalžovského panství.
Pozdně barokní kostel Nejsvětější Trojice pochází z roku 1773.

Asi 2 km jižně od Zavlekova je rekreační rybník Valcha v jehož sousedství jsou sporé pozůstatky bývalého hradiště.