Městečko Nalžovské Hory leží v okrese Klatovy asi 11 km západně od Horažďovic v nadmořské výšce 514 m.

Původně zde stávaly dvě vsi - Nalžovy a Stříbrné Hory. Charakter jim propůjčovaly doly ležící v těsném sousedství. Nalžovy byly připomínány již ve druhé polovině 14. století. Největší rozvoj zaznamenaly v souvislosti s dolováním stříbra, které tu začalo v roce 1521. V témže roce začala těžba stříbra, cínu a olova také v sousedních Stříbrných Horách. V důlním revíru obou obcí trvala těžba až do roku 1896. Za doby své důlní slávy byly Stříbrné Hory v roce 1531 povýšeny na městečko a později, v roce 1853, dokonce na město. V roce 1951 byly obě obce sloučeny a daly tak vzniknout Nalžovským Horám.

Uprostřed parku v bývalých Nalžovech stojí barokní zámek, postavený v první polovině 17. století. Ve 40. letech 19. století proběhla rozsáhlá rekonstrukce zámku a přilehlý barokní park byl upraven na anglický.
V části bývalých Stříbrných Hor byl počátkem 18. století postaven barokní kostel svaté Kateřiny.

Asi 2 km severovýchodně od Nalžovských Hor je návrší Prašivice (575 m) s rozsáhlým lesním parkem.