Asi 1 km jižně od Trhových Svinů stojí poutní kostel Nejsvětější Trojice, který ve volné krajině působí impozantním dojmem.

Byl vybudován podle návrhů zřejmě neznámého autora (nejčastěji bývá připisován K. I. Dienzenhoferovi) v letech 1705 - 1709. Barokní stavba je postavena na půdorysu šesticípé hvězdy, v jejíž vrcholech jsou výklenky (3 půlkruhové a 3 pravoúhlé) s věžičkami. Kostel je obklopen víceúhelníkovým ambitem z let 1712 - 1719 se třemi jednopatrovými věžovými branami uprostřed křídel. Celkový pohled připomíná členěním vížek a bání ruské kostelíky.
Střední loď kostela je sklenuta kupolí završenou bání s lucernou. Fresková výzdoba od českobudějovického malíře K. Bonnanelliho pochází ze stejné doby jako kostel. Zařízení je barokní, hlavní oltář je dílem mistra V. Jäckela z roku 1718.

Ke kostelu svaté Trojice je přístup z Trhových Svinů po červené turistické značce (asi 1 km) nebo od silnice z Trhových Svinů do Benešova nad Černou.
Vede tudy také trasa naučné stezky Trhosvinensko.