Ves Světlík leží asi 9 km severovýchodně od Frymburka a asi 15 km jihozápadně od Českého Krumlova leží ve stejnojmenném okrese ve výšce 776 m nad mořem.

Již v roce 1258 byla uváděna jako majetek kláštera v Drkolné (Schlägl v Horním Rakousku), později se stala poddanským městečkem krumlovského panství. Odlehlost vsi od významných zemských cest způsobila úbytek obyvatelstva, takže ve druhé polovině 20. století zde žilo pouze něco okolo 380 lidí.

Významnou památkou ve Světlíku je původně románský kostel svatého Jakuba založený v první polovině 13. století. V 15. století byl upraven goticky a v letech 1872 – 1874 byl přestavěn novorománsky. U kostela stojí budova barokní fary ze 17. století.

Asi 3 km severovýchodně od vsi jsou pozůstatky bývalé tvrze Pasovary.