Tvrz Pasovary se nachází asi 9 km jihozápadně od Českého Krumlova u vsi Světlík ve výšce 780 m nad mořem.

První zmínky o tvrzi a dnes již zaniklé vsi se datují do druhé poloviny 14. století. Počátkem 17. století přešly tvrz i ves do majetku Českého Krumlova. Tvrz přestala sloužit jako šlechtické sídlo a postupně zpustla. Do současnosti se z ní dochovala dvoupatrová hranolová věž, která stojí uprostřed dvora obklopeného rozvalinami ohrazení, a část hospodářských stavení.
Název tvrze a přilehlé vsi pochází pravděpodobně z německého „Passauer“ - člověk pocházející z Pasova. Jméno dostaly zřejmě podle prvních kolonistů, kteří tuto krajinu osidlovali a přišli do Čech ve 13. století právě z Pasova a jeho okolí.

Tvrz je přístupná po polní cestě, která odbočuje z trasy modré turistické značky (Světlík - Český Krumlov) asi 1 km severně od Světlíku vpravo (asi 0,5 km).